Wettelijke schuldsanering (WSNP)

Een wettelijke regeling die jou de mogelijkheid biedt op een schuldenvrije toekomst

Solutio Bewind kan jou ondersteunen bij het indienen van een Wsnp verzoek. Na het indienen van het verzoek komt er een zitting bij de rechtbank. Tijdens deze zitting gaat de rechter met jou in gesprek over de verplichtingen die gelden tijdens de Wsnp. De rechtbank zal vervolgens inschatten of je de regels van de Wsnp kunt opvolgen en zal hierna een beslissing nemen.

Wat houdt de WSNP in

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) is een regeling die bedoeld is om mensen met schulden te helpen. Met behulp van deze wet kunnen schulden worden opgelost en kan er een nieuwe start worden gemaakt. Maar wat houdt de Wsnp precies in?

Allereerst moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat je in aanmerking komt voor toelating tot de Wsnp. Je moet bijvoorbeeld aantoonbaar moeite hebben gedaan om je schulden af te lossen en mogen schulden die de afgelopen 3 jaren zijn ontstaan, niet te kwader trouw (met opzet) zijn gemaakt.

Als je wordt toegelaten tot de Wsnp, krijg je een bewindvoerder toegewezen. Vanaf 1 juli 2023 duurt een Wsnp over het algemeen 18 maanden. Voorheen was dit 36 maanden.

 

De medewerkers van Solutio Bewind hebben veel ervaring met de Wsnp en worden regelmatig door de rechtbank benoemd tot bewindvoerder in een Wsnp of als curator in faillissementen.