Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies Gebruik van sessie cookies Tracking cookies van onszelf Tracking cookies van onze adverteerders Google Analytics Social Media interactie Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden. Meer informatie over cookies?
www.solutiobewind.nl vraagt u éénmalig om het gebruik van cookies toe te staan. Meer informatie  

Solutio Bewindvoerder Intakegesprek

De werkwijze van Solutio Bewind

Het uitgangspunt van Solutio Bewind B.V. is dat u uw schulden binnen een bepaalde termijn aflost. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden.

Zodra u zich bij Solutio Bewind B.V. heeft gemeld, zal een bewindvoerder bij u op huisbezoek komen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden alle schulden in kaart gebracht en zal de oorzaak van het ontstaan van de schulden worden besproken, waarna er een zogenoemd plan van aanpak wordt opgesteld. Indien sprake is van overige problematiek, zal contact gelegd worden met hulp- en zorgverlenende instanties.  

Uiteraard wordt van u de volledige medewerking verwacht, waaronder het tonen van goede wil, het nakomen van gemaakte afspraken en een goede motivatie.

Erkende wsnp-bewindvoerders

Het volledige schuldhulpverleningstraject wordt begeleid door erkende wsnp-bewindvoerders, hetgeen voor u als extra voordeel heeft dat bij het niet-slagen van het minnelijk traject een verzoek om toelating tot de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) kan worden ingediend bij de rechtbank.