Schuldhulpverlening

Schulden hier en nu aanpakken

Is er sprake van schulden dan kan Solutio Bewind samen met jou kijken welk schuldentraject bij jouw situatie past.

Schuldhulpverlening

Er zal geprobeerd worden een oplossing te zoeken met jouw schuldeisers, dit is het minnelijke traject. Wordt dit aanbod niet geaccepteerd, dan kan de rechter worden gevraagd om je toe te laten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp).

Ook kan het mogelijk zijn om een akkoord aan te bieden aan de schuldeisers, met een bedrag ineens, dat betaald wordt door iemand anders, zoals een werkgever of een familielid.