Beschermingsbewind

Wij regelen de financiële zaken voor je...

Beschermingsbewind is een term die steeds vaker opduikt in onze maatschappij. Maar wat houdt het precies in? Wij leggen deze term uitgebreid uit en laten je zien hoe beschermingsbewind jou kan helpen.

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind, ook bekend als bewindvoering, is een juridische maatregel die wordt genomen om mensen te beschermen die niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen. Het kan worden ingesteld voor mensen die door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren of beslissingen te nemen.

Een veelvoorkomende reden voor het instellen van beschermingsbewind is ook schuldenproblematiek. Door het aanstellen van een bewindvoerder ontstaat er structuur in de financiën en kan, indien nodig, een schuldentraject opgestart worden.

Bij beschermingsbewind wordt een bewindvoerder benoemd door de kantonrechter. Deze bewindvoerder krijgt de verantwoordelijkheid over de financiële zaken van de betrokkene. De bewindvoerder beheert het inkomen, betaalt rekeningen, regelt de belastingaangifte en zorgt ervoor dat de financiële verplichtingen worden nagekomen. De bewindvoerder moet hierbij altijd handelen in het belang van de betrokkene en verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

 

Beschermingsbewind is bedoeld om mensen te beschermen tegen financiële misstanden, zoals misbruik, verwaarlozing of het maken van verkeerde financiële beslissingen.

Het uiteindelijke doel van beschermingsbewind is om rust te brengen in jouw financiële situatie en deze te verbeteren.